- KALİTE HEDEFLERİMİZ -

KALİTE HEDEFLERİMİZ

 • 2007 yılının Eylül ayı içerisinde ISO 9001:2008 Kalite Sisteminin kuruluşunu tamamlayarak belgelendirmek suretiyle 2008 yılında belgeli olarak hizmet vermeye başladık.

 • Hazırlanan prosedür, süreçler, talimat ve diğer dokümanların uygulamalarını tüm organizasyon içinde %85 oranında uygulanabilirliğini sağlamak ve yaygınlaştırmak.

 • Uygulamalar sonunda yılda bir iç kalite tetkiki yaparak sistemi tetkik etmek ve bulunacak eksiklikleri düzeltik.

 • ISO 9001:2008 çalışmalarının yeni başlaması nedeniyle yılda 8 saat tüm personele kalite yönetim sistemi ile ilgili eğitimler vermek.

 • ISO 9001:2008 sistemi içersinde tüm çalışan personele tekrar en az 1 saatlik oryantasyon eğitimi vermek.

 • Standardın gereklerinin belgelendirmeden sonra da eksiksiz uygulanabilmesi ve sistemin gelişebilmesi için; personelde müşteri odaklı olarak kalite bilincinin oluşturulması çalışmalarını sürdürmek ve sürekli iyileştirmeyi sağlamak.

 • Müşterilerimizle iletişim ve diyalogumuzun sağlıklı olabilmesi ve müşterilerimizin firmamızdan beklentilerini tespit edebilmek amacıyla düzenli olarak anketler yapmak.

 • Yılda bir yapılan müşteri yetkililerine memnuniyet anketleri firmaların memnuniyet puanlarını en iyi seviyede tutmak (70 ve üzeri )

 • Müşteri memnuniyetsizliklerine en hızlı ve pratik çözümleri üretmek.

 • Yıllık yedek parça kullanımından kaynaklanan fire ve arıza oranlarını asgari düzeye indirgemek.

 • Hizmetlerimizin uygulama aşamasında müşterilerimize en uygun hizmeti sağlayarak maksimum memnuniyet sağlamak.